Dollenkamp Adviesbureau
  dollenkamp arbeidskundig adviesbureau

Phone  06-22019411

De juiste keuzes

In de loop der jaren heeft arbeidsdeskundige André Dollenkamp veel kennis en ervaring opgedaan in het terugdringen en voorkomen van verzuim. Zo was hij in diverse functies werkzaam bij zowel commerciële als publieke organisaties, waaronder het UWV en gerenommeerde dienstverleners op het gebied van Arbo, verzuim en re-integratie.

André Dollenkamp is een generalist. Zijn speelveld is breed en beslaat het geven van advies op beleidsniveau, subsidieadviezen, individuele verzuimtrajecten, WAO- en WIA keuringen en coaching en trainingen voor verzuimreductie. Dat hij over een diepgaande kennis beschikt van de geldende wet- en regelgeving, hoeft geen betoog. André Dollenkamp is opgenomen in het SRA-register en is SKO-gecertificeerd.

Maar voor alles is André Dollenkamp een betrokken gesprekspartner. Iemand die zich onpartijdig opstelt, om zo het ziekte- en verzuimprobleem op tafel te krijgen. Iemand die altijd op zoek is naar kansen en mogelijkheden voor werknemer én werkgever. Daarbij streeft André Dollenkamp naar een volstrekte openheid van zaken. Want die is volgens hem nodig om gericht te kunnen werken aan een oplossing. Het gaat niet om de schuldvraag. Het gaat erom de juiste keuzes te maken voor een optimaal en duurzaam functionerend bedrijf of organisatie én haar individuele medewerkers.