Dollenkamp Adviesbureau
  dollenkamp arbeidskundig adviesbureau

Phone  06-22019411

Druk, druk, druk…

We leven en werken in een maatschappij waarin we continu moeten presteren. Dankzij moderne technieken zijn we dag en nacht bereikbaar. We balanceren voortdurend op de dunne scheidslijn tussen werk en gezin. En dan moeten we ook nog onze sociale netwerken onderhouden. Wie je het ook vraagt, iedereen heeft het druk. Altijd. Geen wonder dat sommigen wel eens onder die druk bezwijken.

Voor Arbeidskundig Adviesbureau Dollenkamp zijn het veelgehoorde klachten. Maar die kunnen op een goede en gezonde manier verholpen worden. Toegegeven, Arbeidskundig Adviesbureau Dollenkamp kan de prestatiedruk niet wegnemen. Maar we kunnen wel degelijk wat doen aan de omstandigheden waarin en waaronder gepresteerd moet worden. Bijvoorbeeld met een actief verzuim- en preventiebeleid. Dus niet wachten tot iemand ziek of uitgeblust afhaakt, maar al in een veel eerder stadium signalen oppikken en daar iets aan doen. Of met een re-integratiebeleid waarin de talenten van een werknemer centraal staan.

Tegelijk wordt het ook voor werkgevers steeds lastiger. Meer en meer maakt de overheid een terugtrekkende beweging. Taken en financiële voorzieningen die voorheen vanzelfsprekend door die overheid werden uitgevoerd, worden nu gedelegeerd aan werkgevers, lagere overheden en commerciële organisaties. Met andere woorden, de sociale vangnetten worden steeds kleiner. De kans om ernaast te vallen steeds groter. Ook als het gaat om verzuim- en preventiebeleid wordt die overheid steeds strenger. Een werkgever moet kunnen aantonen een goed personeels- en verzuimbeleid ontwikkeld te hebben en moet bovendien aan dossiervorming doen. Is de kwaliteit of de uitvoering van zowel het beleid als de dossiervorming beneden de maat, dan volgen financiële sancties.

In dat brede speelveld wil Adviesbureau Dollenkamp graag met u meedenken. Met u maar ook met uw medewerkers. We bieden u een luisterend oor, eerlijke adviezen en diensten en producten op maat.